Alle tiders-statistikk for veteraner

 

Vi tar sikte på å oppdatere alle tiders-statistikken for veteraner i løpet av vinteren/våren 2007. Utgangspunktet for oppdateringen ligger på http://www.veteranfriidrett.no/, under tittelen "Norske utendørs resultater 2000 Foreløpig". Dette er en tekstscannet versjon av den forrige utgaven av tiders-statistikken (pr. 01.01.2000), og den inneholder derfor en del navnefeil, relatert til scanningsprosessen. Disse vil bli rettet opp, og i tillegg vil vi

 

- legge inn resultater for årene 2000-2006
- splitte statistikkene i korte løp i elektroniske og manuelle tider
- splitte statistikkene i spyd (800 og 600) slik at vi får separate oversikter for ny/gammel type
- standardisere resultatgrensene ihht. de resultatgrenser som vi har i alle tiders-statistikken for senior (på http://www.friidrett.no/) – slik at f.eks. 35-39-resultatgrensene gjennomgående er svakere enn senior-resultatgrensene, og 40-44-resultatgrensene gjennomgående er svakere enn 35-39-resultatgrensene (rent resultatmessig - ikke nødvendigvis poengmessig), osv.

 

I praksis vil dette siste punktet medføre utvidelser i øvelser med bra nivå og bredde.

 

Imidlertid har dessverre ikke Veteranutvalget noe komplett arkiv med alle potensielt relevante resultater. Vi oppfordrer derfor kretser, lag og enkeltpersoner til å bistå oss med resultatmateriale, gjerne i form av

 

- kretsstatistikker (for veteran og senior) - gjerne så langt bakover i tid som mulig (ikke bare for perioden 2000-2006)

- klubbstatistikker (for veteran og senior) - gjerne så langt bakover i tid som mulig (ikke bare for perioden 2000-2006)

- resultatlister med statistikkrelevante resultater

 

som kan sendes (helst elektronisk!) til

 

Stein Fossen

stein.fossen@nhh.no

Lyngv. 50

5101 Eidsvågneset