10-kamp trening og resultater

Jeg gjennomførte forøvrig en undersøkelse av utøvernes (14 med pers

 over 8000p og blant annet 5 av de 6 beste på årets verdensstatistikk)

 fysiske ressurser (styrke/spenst-tester) og det viste seg som ventet at

 resultatene sprikte voldsomt. Konklusjonen er at man kan nå absolutt

 verdensklasse (over 8500p) med svært moderate fysiske ressurser bare

 teknikken jevnt over er god. Alle utøverne testet seg i benkpress, stille

 lengde og styrkerykk/styrkevending. 11 trente dype knebøy mens de

 øvrige 3 trente halve bøy. De siste 3 hørte forøvrig til de dårligste

 utøverne uten at man skal trekke noen konklusjon av det. Ellers var det

 interessant å merke seg at de beste teknikerne la liten vekt på

 ressurstester da de hadde fokus på teknisk utvikling som ikke er målbart

 på samme måte. Med min kjennskap til utøverne er det også disse som

 trener best i forhold til tikamp. (Basert på min subjektive vurdering av

 deres talent og testprofil/treningsvektlegging) En gjennomsnittlig utøver i

 denne undersøkelsen som går over 8500p (5 utøvere) tar 180kg i dype

 knebøy(uten bind), 145kg i styrkevending, 107kg i styrkerykk, 145kg i

 benkpress(uten juks), 9.90 i stille tresteg(samlede bein start) og 3.21 i

 stille lengde. Magnusson trakk snittet kraftig opp mens Sebrle trakk det

 tilsvarende ned. Bemerkelsesverdig få utøvere testet horisontal spenst

 med mer enn 3 steg. Lobodin og Magnusson som særpreges med dårlig

 teknikk og svært gode fysiske ressurser hadde dårlige treningsfasiliteter

 for teknisk trening om vinteren. De øvrige hadde svært gode

 treningsfasiliteter for teknisk trening gjennom vinterhalvåret og trente

 øvelsesspesifikt gjennom nesten hele treningsåret.