Kaststevner for veteraner over 70 år

 

Ullensaker/Kisa har i mange år lagt inn noen øvelser for veteraner i alle kretsstevner. Disse stevnene omfatter øvelser i alle klasser fra 11—14 år, junior, senior og veteraner. Erfaring viser at de eldste veteraner, som stort sett deltar bare i kastøvelser, ikke deltar i disse stevnene fordi det blir for masete med så mange øvelser og klasser på så kort tid på en kveld.

 

De eldste veteranene ønsker i tillegg til det idrettslige utbyttet, også å ha det hyggelig og trivelig sammen med sine konkurrenter under avviklingen av stevnet. I fjor arrangerte vi derfor to stevner for de eldste veteranklassene for menn over 70 år. Vi inviterte alle vi visste var interesserte fra Oslo og Akershus. Det første stevnet om formiddagen på samme dag som kretsstevnet torsdag 28.mai og det andre tirsdag 15. september kl. 11.00.

Vi utvidet øvelsesutvalget til alle fem kastøvelsene, og påla deltakerne å hjelpe til med avviklingen av de øvelsene de selv ikke deltok i. Alle disse veteranene er  jo pensjonister og har vært og fortsatt er aktive dommere. På denne måten trenger arrangøren strengt sagt ikke å stille med mer enn en stevneleder som funksjonær.

 

Disse stevnene ble meget vellykket, og vi vil anbefale andre lag å gjøre på samme måte. Vi planlegger også i år å arrangere to slike stevner på gunstige dager av hensyn til andre arrangementer.

 

Dato for disse stevner vil etter samråd med Oslo I.L. og Heggedal FIK bli bestemt ved sesongstart til våren.

 

 

Kløfta 26.januar 2010

 

Med hilsen

 

Håvard Lund