Formål med friidrett for veteraner.

 

Opprettholde og skape interesse for friidrett i aldersgruppene fra 35 til 100+.

 

Bedre livskvalitet ved:

·         Helse/Trening

·         Vennskap/Miljø

·         Konkurranser

 

Kombinere egen aktivitet med trener og lederrolle for egen og/eller andre aldersgrupper.

 

Bidra til å bedre forhold for friidrett sommer og vinter på eget hjemsted og nasjonalt.

 

Samarbeide med NFIF til beste for friidretten.