Hei!

 

Her kommer første versjon av veteran-norgesstatistikkene. Disse kan godt legges på nettet alt nå, Knut Henrik og Ole Petter!

Alle tilbakemeldinger (gjerne med dokumentasjon, aller helst i form av (henvisning til) resultatlister) mottas med stor takk!

 

Særlig fra stevner der resultatene ikke innrapporteres elektronisk, vil det kunne være noen mangler. F.eks. i de tilfeller der plasseringsrubrikken står åpen, indikerer det at jeg mangler resultatliste fra det aktuelle stevnet (og at resultatet er hentet fra kretsstatistikk/serieoppsett). Her er det flott om noen kan supplere meg med resultatliste!

 

Når jeg har fått inn en del korreksjoner, oppdateres statistikkene på nettet. Før det kommer jeg imidlertid til å sende ut første versjon av oversikten over norske utendørsrekorder.

                                                                                   

Mest mulig korrekte årsstatistikker er meget viktig - også fordi de danner en vesentlig del av grunnlaget for den pågående oppdateringen av alle tiders-statistikken for veteraner. Grunnlagsmaterialet mitt blir gradvis tynnere jo lenger bakover (mot forrige alle tiders-oppdateringsår 2000) vi kommer (det er åpenbart en del mangler i årsstatistikkene, særlig for perioden 2000-2003), og da er det desto mer avgjørende med gode tilbakemeldinger fra flest mulig statistikkentusiaster!

 

 

Beste hilsen

Stein Fossen