Regler för nordiska veteranmästerskap i friidrott

 

Den Nordiska Veteranfriidrottskommittén ansvarar för arrangerandet av följande nordiska veteranmästerskap i friidrott:
  -
   Utomhusmästerskap ojämna år
  -   Inomhusmästerskap jämna år
  -   Kastmångkamp jämna år

De nordiska veteranmästerskapen i friidrott skall arrangeras i femårsklasser för män och kvinnor 35 år och äldre i enlighet med IAAF/WMA:s tävlingsregler – dock med födelseår och inte födelsedag som grund för åldersklassbestämning.

 

För nordiska veteranmästerskap i friidrott är arrangörslandets språk och engelska de officiella språk, som skall användas i inbjudan, på hemsida på Internet och vid tävlingarna.

 

Inbjudan med preliminärt tidsschema till nordiska veteranmästerskap i friidrott skall tillställas berörda förbund senast sex månader före tävlingsdatum. Arrangör skall också öppna egen hemsida på Internet, där all information om tävlingarna lämnas (ej krav för kastmångkamps-mästerskapen).

 

Senast en vecka före mästerskapet skall det finnas ett tryckt program med definitivt tidsprogram och startlistor. Uppgifterna placeras också på hemsidan, så snart de är klara.
En tävlingsgren får inte genomföras tidigare än vad som angivits i tidsprogrammet.

 

Tävlingsresultat skall redovisas på hemsidan tävlingsdagen, och officiell resultatlista skall tillställas berörda förbund senast en månad efter genomförd tävling. Arrangör skall ge varje deltagande land preliminär resultatlista vid tävlingarnas slut.

 

Anmälan skall ske genom det nationella förbundet. Kopia på id-handling behöver inte bifogas till anmälan. Anmälan skall vara insänd av aktiv till det nationella förbundet senast 5 veckor före mästerskapet och av det nationella förbundet senast 4 veckor före mästerskapet till arrangören – om möjligt över internet. Efteranmälan är inte tillåten.

 

Anmälningsavgifter vid nordiska veteranmästerskap i friidrott skall fastställas av den Nordiska Veteranfriidrottskommittén tillsammans med resp. arrangör.

 

Nordiska veteranmästerskap i friidrott är internationella mästerskap, vilket bland annat innebär att man följer WMA:s regler för tävlingsdräkt.


Veterankommittén i det land som arrangerar nordiskt veteranmästerskap utser teknisk kontrollant för mästerskapen utomhus resp. inomhus. En av kontrollantens arbetsuppgifter är att kontrollera och godkänna tävlingsarenan innan tävlingsinbjudningar utsändes.

 

Tekniskt möte skall hållas kvällen före nordiska veteranmästerskapens första dag.

 

Vid nordiska veteranmästerskapen användes WMA:s tävlingsregler, vilket speciellt betyder att tills vidare används gamla tjuvstartsregeln.

 

Nummerlapp vid nordiska veteranmästerskap skall, förutom startnummer, även innehålla åldersgruppen. Varje deltagare skall bära 2 nummerlappar (fram och bak) utom i de grenar där tävlingsreglerna endast kräver en nummerlapp.

 

Vid alla nordiska veteranmästerskap i friidrott skall Nordiska Veteranfriidrottskommitténs officiella medalj i guld, silver och brons delas ut till de tre främsta i varje gren. Inga resultatgränser finns för erhållande av medalj. Prisutdelningar skall ske med värdig inramning. Arrangör ansvarar själv för beställning av de officiella medaljerna och väljer själv leverantör. Det kommer dock alltid vara möjligt att beställa de officiella medaljerna från Hallmans i Stockholm.

 

Deltagare får använda egna redskap som skall vägas in av arrangören senast en timme före grenstart.

 

Arrangör svarar för och bekostar tillhandahållande av adekvat medicinsk service vilket omfattar läkare på plats under hela tävlingarna.

 

Arrangör svarar för att alla grenledare är godkända och har kunskap för sitt uppdrag. Nordiska veterankommittén kan kräva utbyte av grenledare vid uppenbara brister i arbetet.

 

För att säkerställa att de nordiska veteranmästerskapen i friidrott arrangeras med god kvalitet har nedanstående särskilda regler och ramar fastställts.

 

Stafett ingår i grenprogrammet utomhus (1.000 m) och inomhus (4 x 200). Åldersklasserna är M/K35, M/K40, M/K50 osv. i 10-årsgrupper. I ett stafettlag måste minst 2 deltagare tillhöra den aktuella åldersklassen. Övriga deltagare kan komma från äldre åldersklasser. Huvudregeln är att varje land kan ställa upp med ett lag i varje åldersklass. Om det är tekniskt möjligt kan ett land ställa upp med 2 lag i en åldersklass, men endast ett lag kan erhålla medalj, och det är då landets snabbaste lag som räknas som ”landslag”.

 


 

1.   Nordiska veteranmästerskap utomhus

De nordiska veteranmästerskapen utomhus arrangeras varje ojämnt år i följande turordning:
                                       - 2007    Danmark
                                       - 2009    Sverige
                                       - 2011    Finland

                                       - 2013    Norge eller Island,  o.s.v.
Island ingår f.n. inte i turordningen.

Mästerskapen skall arrangeras över tre dagar, fredag-söndag, på idrottsplats med allväderbanor och minst sex rundbanor över 400 meter och som i övrigt uppfyller IAAF:s krav på mästerskapsarena (ansatsbanor, kastringar, kastburar o s v). Eltidtagning och vindmätning skall finnas.

Dagsprogrammet för de nordiska veteranmästerskapen utomhus skall vara:

 

Men

 

Women

 

 

 

 

Friday

100 m

 

100 m

 

5000m

 

1500 m

 

Long Jump

 

High Jump

 

Shot Put

 

Javelin Throw

 

Pole Vault

 

Pole Vault

 

Track Walk 5000

 

Track Walk 5000

 

 

 

 

 

Saturday

Long Hurdles

 

Long Hurdles

 

200m

 

200m

 

800m

 

800m

 

Steeplechase 3000m/2000m

 

Steeplechase 2000m

 

High Jump

 

Long Jump

 

Discus Throw

 

Hammer Throw

 

Hammer Throw

 

Shot Put

 

1000 m Relay

 

1000 m Relay

 

Sunday

Short Hurdles

 

Short Hurdles

 

400 m

 

400 m

 

1500 m

 

 

 

10 000m

 

5 000 m

 

Triple Jump

 

Triple Jump

 

Javelin Throw

 

Discus

 

Weight Throw

 

Weight Throw

 

Walk 10 km road

 

Walk 10 km road

 


 

Arrangör skall genomföra obligatorisk invigningsceremoni på fredagen i värdig inramning. Kommittén rekommenderar att det arrangeras någon form av kamratfest för deltagarna på lördagskvällen.

 

Vid mästerskapets avslutning överlämnar arrangör nordiska veteranfriidrottsmästerskapens trofé till nästa mästerskaps arrangörsland.
Arrangör skall förse trofén med en minnesplatta.

 

Grenprogrammet skall omfatta samma grenar som på WMA:s VM-tävlingar utomhus för veteraner med undantag för terränglöpning, marathonlöpning och mångkamper.

 

Vid indelning i kastgrupper bör gruppen högst innehålla 10 deltagare.

 

Dopingtester kommer att genomföras vid nordiska veteranmästerskap utomhus. Arrangör svarar för och bekostar testerna i enlighet med IAAF/WMA:s dopingregler.

 


 

2.   Nordiska veteranmästerskap inomhus
De nordiska veteranmästerskapen inomhus arrangeras varje jämnt år i följande turordning:

                                       - 2006    Sverige
                                       - 2008    Island
                                       - 2010    Finland
                                       - 2012    Danmark

                                       - 2014    Norge,  o.s.v.
Danmark ingår f.n. inte i turordningen, eftersom man inte har någon inomhushall för tävlingsbruk.

 

Mästerskapen skall arrangeras över tre dagar, fredag-söndag, i hall med minst fyra rundbanor över 200 meter med doserade kurvor och underlag som tillåter 6 mm spikar samt har minst sex banor för sprint och kort häcklöpning. Eltidtagning skall finnas.

 

Arrangör skall genomföra obligatorisk invigningsceremoni på fredagen i värdig inramning. Kommittén rekommenderar att det arrangeras någon form av kamratfest för deltagarna på lördagskvällen.

 

Grenprogrammet skall omfatta samma grenar som på WMA:s VM-tävlingar inomhus för veteraner med undantag för mångkamper, de långa kastgrenarna samt löpningar och gånggrenar utomhus.

 

Vid indelning i kastgrupper bör gruppen högst innehålla 10 deltagare.

 

Dopingtester kommer att genomföras vid nordiska veteranmästerskap inomhus. Arrangör svarar för och bekostar testerna i enlighet med IAAF/WMA:s dopingregler.

 


 

3.   Nordiska veteranmästerskap i kastmångkamp
De nordiska veteranmästerskapen i kastmångkamp arrangeras varje jämnt år i följande turordning:
                                       - 2006    Sverige
                                       - 2008    Finland
                                       - 2010    Norge
                                       - 2012    Danmark
                                       - 2014    Island, o.s.v.

Mästerskapen arrangeras över en veckohelg och bör inte samarrangeras med arrangerande lands nationella mästerskap. Varje åldersgrupp skall genomföras under en tävlingsdag.

 

Mästerskapen skall arrangeras i enlighet med WMA:s regler för kastmång-kamp.

 

Dopingtester kommer att genomföras vid nordiska veteranmästerskap i kastmångkamp. Arrangör svarar för och bekostar testerna i enlighet med IAAF/WMA:s dopingregler.

 


Dessa tävlingsregler blev godkända av resp. medlemslands friidrottsförbund i San Sebastian, Spanien 25. augusti 2005 och ersätter alla tidigare tävlingsregler.
Tävlingsreglerna har kompletterats efter beslut vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Poznan, Polen 23. juli 2006, vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Århus, Danmark 29. juni 2007, vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Riccione, Italien 8. september 2007 samt vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Reykjavik, Island 1. mars 2008 .