Veteranutvalget

 


Knut Henrik Skramstad

Leder, internasjonale kontakter, redaktør av Veteran-Nytt

og ansvarlig for hjemmesiden. Se også Arbeidsoppgaver.

 

Kloppfossveien 7

3615 Kongsberg

 

Telefon:                       32734290

Mobil:                         90542159

E-post:                        khenr-s@online.no

 

Grete Rivenes

Reisekoordinator, Drakter med mer. Se også Arbeidsoppgaver.

 

Frøyasvei 21

2800 Gjøvik

 

Telefon:                       61175186

Mobil:                         47413510

E-post:                        lbrive@online.no

 

Knut Alme

Lagserien, poengberegning, rekorder og statistikk. Se  også Arbeidsoppgaver.

 

Johan Castbergsvei 2

0673 Oslo

 

Telefon:                       22321971

Jobben:                       22579768

Mobil:                         91709110

E-post:                        knut.alme@friidrett.no

 

Kjartan Sølvberg

Distribusjon av Veteran-Nytt og medaljer. Se  også Arbeidsoppgaver.

 

Ø. Gokstadvei 27

3228 Sandefjord

 

Telefon: 33468115

Mobil:                         93207748 

 


Inger Austbø

 

Kasserer, Påmeldinger til internasjonale stevner utenfor Norge. Se  også Arbeidsoppgaver.

 

Falkeløkka 29

3617 Kongsberg

 

Mobil                          48093307

E-post:                        ingerau@online.no

 

 

 

Ole Peter Bergaust

Fagansvarlig lange løp.

 

Strandstykket 99
2409 Elverum

Telefon:                       6241 4907

Mobil:                         9188 1643

Mobil:                         4143 4502

E-post:                        opbergaust@live.no

 

 

Kjell Fossen

Representant for distriktene.

Lyngveien 44

5101 Eidsvågneset

Telefon:                       55 25 77 67

Mobil:                         934 25 398

E-post:                        kjell.fossen@psypp.uib.no

Arthur Lillefosse

Representant for kappgang.

Løbergsveien 34
5054 Bergen

Telefon:                       55291527
Mobil:                         91741109
E-post:                        arthurl@online.no